ႏွင္းေတြေဝေနတဲ့ လန္ဒန္

ႏွင္းေတြက်တဲ့ေန႔ တူမေလးေခၚၿပီး ဓာတ္ပံုုထြက္ရိုုက္ျဖစ္တယ္။ လန္ဒန္မွာအခုု ႏွင္းေတြက်ေနတာ သံုုးရက္ေျမာက္ရွိၿပီ။ အခုုလာမည့္ စေန၊ တနဂၤေႏြထိက်မယ္လိုု႔ ရာသီဥတုုသတင္းကေတာ့ ေျပာထားတယ္။ ကံေကာင္းခ်င္ေတာ့ အလုုပ္ကေန ေဟာလီးေဒးယူၿပီးသားျဖစ္ေနတယ္ ;)