ရခိုုင္ေဒသတြင္း ကူညီေထာက္ပံ့ေရး ရန္ပံုုေငြေဖ်ာ္ေျဖပြဲ

ရခုုိင္ေဒသတြင္း လူသားခ်င္းစာနာမွဳ႕ကူညီေထာက္ပံ့ေရး ရန္ပံုုေငြေဖ်ာ္ေျဖပြဲကိုု ယေန႔ လန္ဒန္ၿမိဳ႕မွာက်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာအစားအစာအစံုုအလင္ကိုုရန္ပံုုေငြအျဖစ္ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး သဲႏုုဝါ၊ ကိုုမွိဳးႏွင့္ ေဒါက္တာလွဘူးတိုု႔မွလည္း ေတးသံသာမ်ားျဖင့္ေဖာ်္ေျဖတင္ဆက္ခဲ့သည့္အျပင္ ရယ္စရာအၿငိမ့္ခန္းကိုုလည္း တင္ဆင္ကျပခဲ့ၾကပါေသးတယ္။