ရခိုုင္ေဒသတြင္း ကူညီေထာက္ပံ့ေရး ရန္ပံုုေငြေဖ်ာ္ေျဖပြဲ

ရခိုုင္ေဒသတြင္း ကူညီေထာက္ပံ့ေရး ရန္ပံုုေငြေဖ်ာ္ေျဖပြဲ

ရခုုိင္ေဒသတြင္း လူသားခ်င္းစာနာမွဳ႕ကူညီေထာက္ပံ့ေရး ရန္ပံုုေငြေဖ်ာ္ေျဖပြဲကိုု ယေန႔ လန္ဒန္ၿမိဳ႕မွာက်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါတယ္။

My favorite street photographs of 2017

My favorite street photographs of 2017

ႏွစ္ကုုန္ခါနီးဆိုုေတာ့ ဒီတစ္ႏွစ္အတြင္းရိုုက္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ကိုုယ္ႀကိဳက္တဲ့ street photo ေတြကိုု ျပန္စုုၿပီး video ေလးတစ္ခုုလုုပ္ထားလိုုက္တယ္။